Chính sách quyền lợi

1. Quy trình hủy mua hàng và hoàn tiền

 Sau khi hoàn tất việc chuyển khoản đặt cọc, Người tham gia có thể hủy đơn hàng bằng cách gọi hotline: 091 556 78 41 để nhờ hỗ trợ huỷ đơn hàng.

Website chỉ hỗ trợ xử lý việc huỷ đơn hàng trong vòng 7 tiếng sau khi đặt hàng. 

2. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Bước 1: Tiếp nhận

Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của khách hàng

Kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối

Bước 2: Xử lý khiếu nại

Thu thập thông tin ,hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan

Đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

Chuyển thông tin gởi email phúc đáp.

Hoàn tiền cho người mua hàng

Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại

QUYỀN – NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY VÀ KHÁCH HÀNG

1. Quyền và nghĩa vụ Ban quản lý Website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/

1.1 Quyền của Ban quản lý Website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/

a) Ban quản lý Website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ có quyền từ chối cung cấp một hoặc tất cả shẩm trên website bán hàng trong trường hợp:

– Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.

b) Từ chối cung cấp một hoặc tất cả sản phẩm nếu Thành viên không đủ năng lực tài chính thực hiện nghĩa vụ khi tham gia giao dịch trên website bán hàng hoặc/và có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường của website bán hàng https://nongtrainam.com/

1.2 Trách nhiệm của Ban quản lý Website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/:

a) Lưu giữ thông tin đăng ký tài khoản của cá nhân ngay từ ngày cá nhân đăng ký tham gia website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

b) Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ và thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/

d) Chịu trách nhiệm xây dựng website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế Website, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/. trong điều kiện và phạm vi cho phép;

e) Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng khách tham gia trên website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/

j) Duy trì hoạt động bình thường của website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng…thì website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ không phải chịu trách nhiệm liên đới;

k) Ban quản lý website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ có trách nhiệm hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ đặc biệt là việc áp dụng chức năng chuyển khoản thanh toán.

2. Quyền và nghĩa vụ khách hàng:

2.1 Quyền của khách hàng tại Website bán hàng:

a) Được miễn phí đăng ký làm thành viên của website.

b) Được xem & cập nhật thông tin tại website

c) Được hưởng chính sách khuyến mãi đặc biệt dành cho thành viên ( nếu có chương trình)

2.2. Nghĩa vụ của Khách hàng khi đăng ký làm thành viên :

a) Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký thành viên trên website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/

b) Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

c) Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ trong bản Quy chế này.

3) Không được hành động gây mất uy tín của website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của khách tham gia. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu nhân viên và quản trị website tuân thủ những cam kết với khách hàng như sau:

a) Bảo vệ là việc hỗ trợ cho quý khách, website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ được thiết kế để quý khách có thể nắm đầy đủ thông tin về chương trình và đăng ký.

b) Ngay sau khi quý khách Đăng ký thành công, trình duyệt của quý khách sẽ đi vào chế độ an toàn. Dữ liệu liên quan đến đăng ký của quý khách, thông tin cá nhân của quý khách sẽ đi qua tất cả các máy chủ của chúng tôi với hình thức mã hóa. Ngay sau khi quý khách đăng ký đã hoàn thành quý khách nên thoát khỏi chế độ an toàn.

c) Quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua không gian mạng.

d) Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

e) Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73), bao gồm: 

1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

1.1 Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký : Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại di động, ngày tháng năm sinh, giới tính,…

1.2 Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ : Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về chương trình, dịch vụ hoặc đăng ký thành viên để nhận tin tức. Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ đưa ra, bằng email, hay trên website.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/  sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây, tuy nhiên về những thông tin về người thứ ba do thành viên cung cấp, nếu không có sự đồng ý của người đó thì chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích thứ 2.2, 2.4 trong mục này.

2.1 Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/

2.2 Dùng để nhận các bản tin mới ….

2.3 Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/

• Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại …

• Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.

• Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

• Dùng để liên lạc với thành viên khi website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

2.4 Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc : công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

2.5 Dùng trong các dịch vụ khác do website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ cung cấp.

2.6 Dùng cho những mục đích khác của website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên https://nongtrainam.com/

3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân :

3.1 Website bán hàng TMĐT https://nongtrainam.com/ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo luật pháp của Việt Nam.

3.2 Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.

4. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin:

    Để giữ bảo mật các thông tin của thành viên, https://nongtrainam.com/ sử dụng kỹ thuật SSL (Secure Sockets Layer).

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

5.1 Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình, yêu cầu https://nongtrainam.com/ không cung cấp thông tin cho bất kỳ người nào.

5.2 Trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của https://nongtrainam.com/ để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.

6. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của khách tùy thuộc vào sự mong muốn của khách hàng. Nếu được yêu cầu hủy bỏ thông tin ở website, công ty chúng tôi buộc phải tuân thủ theo yêu cầu của khách.

7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

7.1 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Địa chỉ: Đang cập nhật

7.2 Cách thức liên lạc:

– Qua số điện thoại khách hàng đăng ký

– Qua địa chỉ email khách hàng đăng ký

– Hoặc qua các phương tiện truyền thông như Facebook, Instargram,…

Chọn địa điểm giao hàng của bạn
Nhập địa chỉ của bạn và chúng tôi sẽ chỉ định ưu đãi cho khu vực của bạn.